Kontakta oss: webmaster@cykeltips.se

Sveriges första cykelhus

Malmö är på många sätt Sveriges cykelvänligaste stad. Kanske är det närheten till Köpenhamn som spelar in. Staden kommer högst i Sverige på den internationella Copenhagen Index-listan, och det pågår flera intressanta projekt för att på olika sätt göra livet lättare för cyklister i rikets tredje största stad. Det mest långtgående av dess projekt invigdes nyligen. Det är ett kombinerat bostadshus och hotell, inriktat på cyklister.

När ett nytt bostadshus ska byggas måste det, enligt reglerna i de flesta kommuner, också byggas parkeringsplatser, eftersom beslutsfattarna utgår från att de boende kommer att ha bil. Parkeringarna tar dock mycket mark i anspråk, vilket gör att det är svårt att hitta lämpliga platser att bebygga. Detta är en av anledningarna till att det råder bostadsbrist i Sverige.

Men det är inte bara när de är parkerade som bilarna tar plats. Tänk på hur stor del av den totala trafikapparaten som tas upp av bilvägar. Om en del av denna yta kunde användas till parker, cykelvägar och bostäder skulle vi få fler bostäder och ett större välbefinnande i vårt land. Dessutom skulle sjukskrivningarna minska.

Ohboy i MalmöCyklister i Västra Hamnen

Det här kommer naturligtvis inte att ske över en natt, men redan nu finns det arkitekter och samhällsplanerare som gör sitt för att förändra synen på hur en stad ska vara planerad, och vilket trafikslag som ska prioriteras. Nyligen invigdes ett bostadshus och hotell i Malmö där cykeln står i fokus.

Cykelhuset Ohboy utmanar enligt Lokaltidningen Malmö Limhamn, den rådande bilnormen. Huset har inga parkeringsplatser, men det finns möjlighet att låsa fast sin cykel utanför lägenhetsdörren. Huset har även extra stora hissar, för att möjliggöra transport av cykeln upp till lägenheten, och en verkstad där hyresgästerna kan serva sina cyklar.

Sammanlagt finns det 55 lägenheter i huset, på mellan ett och fem rum och kök. På bottenvåningen finns ett motell, byggt enligt samma principer som lägenheterna och speciellt inriktat på cyklande gäster.